Harmonic function

From formulasearchengine
Revision as of 18:06, 3 November 2014 by en>Zeugding (→‎Generalizations: Typo fixed.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Po pierwsze, użycie owej technologii wywołuje, iż właściwie plag po zwieńczeniu fazy projektowania możemy rozpocząć do zrobienia gotowego naocznie tworu. Dlaczego rwące prototypowanie staje się aż tak pokupne? W zeszłym czasie jeszcze głośniej istnieje w sektorze o dziewiczych technikach Rapid Prototyping.

ZAŚ jeszcze jedna decydująca wartość, technologia owa wytwarza nam szansa gwałtownego i gibkiego zweryfikowania błędów konstrukcyjno- wizualnych, co samemu honoruje zaoszczędzić czas a pieniądze. Po pozostałe, technologia kasuje nieodzowność skorzystania urządzeń CNC, które w efekcie są cenne natomiast czasochłonne.

Po trzecie, Rapid Prototyping pozwoli nam szybkie prototypy przesunięcie petentowi skończonego wizualnie a tworu. Ponieważ jego skorzystanie to niepowszechna ekonomizacja czasu natomiast pieniądzach.